ADVOKATBYRÅ MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ VÅRDNADSTVISTer – VI SÄTTER KLIENTEN I FOKUS

Advokatfirman Lege är en advokatbyrå specialiserad inom humanjuridik som genom åren har företrätt många klienter i olika familjerättsliga ärenden.

Det har handlat om vårdnadstvister, tvister kring umgänge med barn och frågor om faderskap. Humanjuridik är på riktigt.

Vårt mål är att bidra med juridisk spetskompetens i syfte att företräda dig som klient på ett så bra sätt som möjligt.


"Viktigt att koppla in ett juridiskt ombud i så tidigt som möjligt i tvisten"

En sak som vi har identifierat som en nyckelfaktor för att man ska få det utfall man önskar i en vårdnadstvist, är att man så tidigt som möjligt hör av sig till en advokat som kan hjälpa en. Det är vanligt att man väntar tills att en vårdnadstvist når domstol, i Göteborg är det Göteborgs Tingsrätt, innan man tar hjälp av en advokat – det är ofta för sent. För få så bra utfall som möjligt ska en advokat tidigt i processen bena ut argumenten i sak, lägga upp en plan för processen och försöka nå det målet som klienten önskar.


"Argumentera i sak – juridiken inte hänsyn till känsloyttringar"

Även om det kan låta hårt och cyniskt så handlar vårdnadstvister ytterst om tolkning och tillämpning av lag. Barnets bästa står i centrum och föräldrarnas omdöme, förmåga och lämplighet i olika avseenden ska prövas. Även föräldrarnas förmåga till samarbete har stor betydelse i många vårdnadstvister. Försök därför att argumentera sakligt utifrån barnets bästa och varför en viss lösning är att föredra framför en annan och avhåll dig ifrån att uttala dig nedsättande på ett osakligt sätt om den andra föräldern – det hör inte till processen. Våra erfarna advokater i Göteborg är skickliga på att ta fram dina bästa argument och koppla de till gällande rätt.


"Advokatkostnaderna kan täckas av hemförsäkringen"

Ett bra sätt att finansiera kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud i en vårdnadstvist är att utnyttja rättskyddet i hemförsäkringen. Det är en en del av hemförsäkringen som ersätter kostnader om du hamnar i en juridisk tvist – du behöver betala en självrisk men stora delar av kostnaderna för ombudet får du ersättning för.


"Staten kan i vissa fall betala advokatkostnaderna"

Om din hemförsäkring inte kan ge dig någon ersättning genom din hemförsäkring, så finns det möjlighet att få ersättning från staten under vissa förutsättningar. Staten hjälper då dig som inte har ekonomiska förutsättningar att betala ett juridiskt ombud. Om tvisten du är inblandad i är föremål för behandling i Göteborgs tingsrätt, så ska ansökan ställas dit. I annat fall ska den skickas till rättshjälpsmyndigheten. Advokatfirman Lege hjälper till att ansöka om rättshjälp när så är påkallat.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI HUR

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.