Advokatfirman Lege AB


VÅRA FAMILJEJURISTER ÄR SPECIALISERADE INOM HUMMANJURDIK

familjerätt göteborg logotyp
KONTAKTA VÅRA FAMILJEJURISTER VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

 

Advokatfirman Lege, en familjerättslig byrå med familjejurister över 15 års yrkeserfarenhet inom vårdnadstvister


Vi är en byrå som engagerar sig i frågor som rör familjerätt med särskild inriktning som rör vårdnadstvister, umgänge samt frågor om barns boende.

Med över 15 år som verksam jurister har vi drivit ett flertal advokatbyråer och skapat sig en lång erfarenhet när det gäller familjerättsliga mål. Vi är mycket framgångsrika i vårt arbete när det kommer till frågor som rör vårdnad av barn, och är en av Sveriges främsta vårdnadstvist advokater.

Vid sidan av uppdrag för klienter så bistår även vi flertalet ideella organisationer och jourer och är en flitigt anlitad föreläsare om vårdnadsärenden.

Det går inte nog att understryka vikten av att ta hjälp av en advokat med dokumenterad processerfarenhet. Erfarenhet har mycket stor betydelse för utgången i ett tvistemål om avgörande frågor kring vårdnad, barn och barns boende.

KONTAKTA VÅRA FAMILJEJURISTER VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vilka är vi?

Om vi ska titta närmare på byrån i sig så kan vi inledningsvis säga att vi är stationerade i centrala Göteborg. Vi är byrån som valt att specialisera sig på familjerättsliga ärenden. Vår förmåga att se lösningar, oavsett hur komplexa tvister det än nu må gälla är något som våra klienter uppskattar som mest. Vi tar oss an stora som små uppdrag.

På vårt kontor i centrala Göteborg arbetar lösningsorienterade advokater som du antingen via telefon eller mail kontakta för en inledande fri rådgivning. Vårt motto att alltid arbete i linje med klientens intressen är och kommer alltid att förbli så. Samtliga vårdnadsmål vi åtar oss är vårt engagemang till hundra procent helhjärtat. För oss är varje vårdnadstvist lika viktigt.

Byrån erbjuder juridisk specialistkompetens och företräder dig som söker ett ombud inom det familjerättsliga området - vi har ett genuint intresse av att klienten ska bli så nöjd som möjligt. Hör gärna av dig till oss via telefon eller e-post för en första inledande rådgivning, som är kostnadsfri. Utifrån denna rådgivning lämnar vi förslag på hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Din familjejurist hjälper dig oavsett hur komplext samt komplicerat ärendet ifråga är

Vårt engagemang i familjerätt grundar sig i att det är ett rättsområde, med beslut som har så stora rättsverkningar för det enskilda barnet och den enskilda familjen. Vårt mål är att hjälpa dig som klient att få din röst hörd i dessa ärenden som har mycket stor betydelse. Vi lyssnar på dig som klient och förbereder en hållbar juridisk argumentation som kan vinna förtroende i rätten, om ärendet når dit.

Det är en del som oroar sig inför kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Ofta är detta inget större problem, många får stora delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud ersatt via rättsskyddsförsäkringen i sin hemförsäkring. Om man saknar en sådan försäkring, kan man i många fall få stöd via den statliga rättshjälp försäkringen. Det innebär att staten går in och ersätter en del av kostnaden för ett juridiskt ombud, för den som har behov av det. Vi hjälper dig med att utröna möjligheterna att få kostnaderna för juridiskt ombud ersatt via hemförsäkringen och om det inte är möjligt bistår vi dig att ansöka om rättshjälp. Kontakta din oss vid en vårdnadstvist så hjälper din familjejurist dig.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Familjerätt är ett rättsområde som handlar om juridiska tvister inom familjen.

Familjerättsliga tvister en av juridikens mest komplexa delar


En vårdnadstvist är ofta en mycket uppslitande process, känslomässigt. Det är naturligt. Som förälder vill man sitt barns bästa och därav är det inte konstigt att processen blir präglad av mycket känsloyttringar. Men det gynnar inte ärendets utgång när man låter känslorna styra processen - det är sakfrågorna och sakargumenten som styr utfallet i sin helhet.

Det är här Advokatfirman Lege kommer in i bilden. Vi vägleder dig genom processen och för din talan på ett sakligt sätt utifrån rådande lagstiftning och praxis. Vi erbjuder dig fri rådgivning vid första kontakten med oss, välkommen att höra av dig till oss via telefon.

Vårdnadstvist Stockholm

Vår inriktning i respektive stad är detsamma det vi säga familjerätt, med särskilt fokus på frågor om vårdnad och umgänge med barn.

VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Familjerätt

Det finns rådgivning att tillgå både genom advokat- och juristbyråer i Göteborg, samt inom den kommunala enheten som erbjuder råd och stöd kring familjerättsliga problem. Rådgivningen som erbjuds inom ramen för kommunens verksamhet är emellertid begränsad - för att driva ärendet vidare är det ofta behövligt att ta kontakt med en advokat.

Det är Göteborgs Tingsrätt som prövar tvister om vårdnad, umgänge med barn och övriga förhållanden på det familjerättsliga området. När exempelvis ett ärende om vårdnad ska prövas, så avgörs det genom muntlig förhandling eller muntliga förhandlingar i Göteborgs Tingsrätt.

Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Familjerättsliga tvister
familjerätt göteborg logotyp