Familjerätt Göteborg - besitter lång erfarenhet inom detta rättsområde

Bor du i Göteborg, Mölndal eller Kungsbacka och behöver ha rättslig hjälp inom familjerättens område? Då har du kommit rätt. Här hittar du mer information om vad du ska tänka på innan du tar hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt.

Det är många gånger i livet man ställs inför svåra problem och konflikter. Kanske svårast är de konflikter som man har med nära och kära – i synnerhet med familjen. Inte sällan handlar dessa tvister ofta om juridik också. I de tvisterna är det väldigt viktigt att utfallet blir så bra som möjligt och att de negativa skadeverkningarna av tvisten blir så små som möjligt – det är varken lätt eller roligt att vara i juridisk konflikt med en eller flera närstående. I denna artikel finns information om hur du kan ta hjälp om du hamnat i en konflikt som är kopplat till familjerätten, särskilt för dig som bor i Mölndal, Göteborg eller Kungsbacka.

Råd till dig som behöver hjälp med familjerätt i göteborg

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Både du och ditt ombud behöver komma överens för vinna ditt familjerättsliga fall

Vårdnadstvister – ta in juridisk hjälp tidigt

En av de vanligaste och mest upplistande tvisterna som finns är vårdnadstvister. En vårdnadstvist handlar om att två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden över ett gemensamt barn, barnets umgänge med föräldrarna eller var barnet ska bo. Det är lätt att vårdnadstvister snabbt hamnar i domstol, vilket kan vara mycket påfrestande. Det är därför av vikt att man tidigt i processen tar hjälp av en jurist som kan föra din talan gentemot den andra föräldern och/eller myndigheter i syfte att ni ska kunna komma överens i tvistefrågorna – innan det behöver bli ett domstolsärende. En jurist kan hjälpa er och medla och försöka komma överens i en konstruktiv anda. Se dock till att höra av dig till en jurist eller advokat som har erfarenhet av familjerätt och vårdnadstvister sedan innan – det är av vikt att du får en person som på riktigt kan hantverket. Det finns många kunniga jurister och advokater i Kungsbacka, Göteborg och Mölndal som arbetar inom familjerättens område samt kan alla lagar ut och in som rör en vårdnadstvist

Familjetätten i göteborg - myndigheten som är van vid känsliga fall

Separation eller skillsmässa – ha då detta i åtanke

Något annat som är svårt – framförallt känslomässigt men också rent strikt juridiskt – är hur en skilsmässa eller separation ska hanteras. Det kan delvis handla om grundläggande saker som hur man ansöker om äktenskapsskillnad och när det träder i kraft, men det kan också handla om saker som är knepigare, exempelvis hur man ska dela på de gemensamma tillgångarna. Om man är gift är att utgångspunkten att man ska dela lika på alla tillgångar – men det finns detaljerade regler om hur den uppdelningen ska gå till. Då är det bra att ta hjälp av en advokat inom familjerätt som kan göra det svåra regelverket begripligt och bistå i hur bodelningen ska göras rent praktiskt. Det finns ett flertal byråer som arbetar inom humanjuridik i Göteborg, Mölndal samt Kungsbacka så det innebär att du i lugn takt kan välja det ombud som passar dig bäst.

Hur vi än vänder och vrider på familjerättens alla regler lagar med mera så kommer den slutgiltiga domen alltid vara det som anses vara bäst för barnen. Göteborgs Tingsrätt kommer i varje enskilt fall titta igenom vad socialtjänsten kommit fram till och utifrån detta underlag göra en bedömning om vad som anses vara det bästa alternativet för barnen 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.