ADVOKATBYRÅN ELINA LINDER AB


EN BYRÅ I GÖTEBORG SPECIALISERAD INOM FAMILJERÄTT

FAMILJERÄTT GÖTEBORG

ADVOKATBYRÅN ELINA LINDER AB

 

Elina Linder är advokat med över 14 års yrkeserfarenhet. I dag driver hon Advokatbyrån Elina Linder som har en särskild inrikting på familjerätt, med särskild kompetens inom vårdnad , umgänge med barn samt frågor om barns boende.

Med över 14 år som verksam jurist har hon drivit flertalet advokatbyråer och skapat sig en lång processerfarenhet när det gäller familjerättsliga mål. Hon har varit mycket framgångsrik i vårdnadsmål och är därför en av Sveriges främsta advokater inom familjerätt.

Vid sidan av uppdrag för klienter så bistår även Elina Linder flertalet ideella organisationer och kvinnojourer och är en flitigt anlitad föreläsare om vårdnadsärenden.

Det går inte nog att understryka vikten av att ta hjälp av en advokat med dokumenterad processerfarenhet. Erfarenhet har mycket stor betydelse för utgången i ett tvistemål om avgörande frågor kring vårdnad, barn och barns boende.

 

Välkommen till Advokatbyrån Elina Linder vi är en byrå stationerade i centrala Göteborg som specialiserat sig på familjerättsliga ärenden. Vår förmåga att se lösningar på hur komplexa tvister det än nu må gälla är något som våra klienter uppskattar som mest. Vi tar oss an stora som små uppdrag som rör familjerätt, barn, umgänge, vårdnadstvister för att dra några exempel.

På vårt kontor i centrala Göteborg arbetar lösningsorienterade advokater som du antingen via telefon eller mail kontakta för en inledande fri rådgivning. Vårt motto att alltid arbete i linje med klientens intressen är och kommer alltid att förbli så.


Advokatbyrån Elina Linder har specialistkompetens inom det humanjuridiska området - vilket är en samlingsbeteckning för flera olika rättsområden - varav familjerätt är ett av dessa. Elina Linder har varit verksam i över tio år och har företrätt flera hundra klienter i olika typer av ärenden kopplade till familjerätt.

Det är vanligt att vi arbetar med ärenden om vårdnad, umgänge med barn och barns boende, för att nämna några vanliga ärenden vi bistår klienter med inom familjerätt. Advokatbyrån Elina Linder erbjuder juridisk specialistkompetens och företräder dig i svåra tvister på det familjerättsliga området - vi har ett genuint engagemang för att klienten ska bli så nöjd som möjligt. Hör gärna av dig till oss via telefon eller e-post för en första inledande rådgivning, som är kostnadsfri för dig som klient. Utifrån denna rådgivning lämnar vi förslag på hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Vårt engagemang i familjerätt grundar sig i att det är ett rättsområde, med beslut som har så stora rättsverkningar för det enskilda barnet och den enskilda familjen. Vårt mål är att hjälpa dig som klient att få din röst hörd i dessa ärenden som har mycket stor betydelse. Vi lyssnar på dig som klient och förbereder en hållbar juridisk argumentation som kan vinna förtroende i rätten, om ärendet når dit.

Vi hjälper dig - oavsett hur komplext ert ärende är

Det är en del som oroar sig inför kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Ofta är detta inget större problem, många får stora delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud ersatt via rättsskyddsförsäkringen i sin hemförsäkring. Om man saknar en sådan försäkring, kan man i många fall få stöd via den statliga rättshjälpsförsäkringen. Det innebär att staten går in och ersätter en del av kostnaden för ett juridiskt ombud, för den som har behov av det. Advokatbyrån Elina Linder hjälper dig med att utröna möjligheterna att få kostnaderna för juridiskt ombud ersatt via hemförsäkringen och om det inte är möjligt bistår vi dig att ansöka om rättshjälp.

Elina Linder Advokatbyrå logotyp

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerättsliga tvister en av juridikens mest komplexa delar

En vårdnadstvist är ofta en mycket uppslitande process, känslomässigt. Det är naturligt. Som förälder vill man sitt barns bästa och därav är det inte konstigt att processen blir präglad av mycket känsloyttringar. Men det gynnar ofta inte ärendets utgång att man låter känslorna styra processen - det är sakfrågorna och sakargumenten som ska styra den.

Det är här Advokatbyrån Elina Linder kommer in i bilden. Vi vägleder dig genom processen och för din talan på ett sakligt sätt utifrån rådande lagstiftning och praxis. Vi erbjuder dig gratis rådgivning vid första kontakten med oss, välkommen att höra av dig till oss via telefon.

 

Advokat Linder Familjerätten
Rättshjälp Sörmdal

Vi har utöver vårt kontor i Göteborg även SÄTE i Stockholm

Vår inriktning i respektive stad är detsamma det vi säga familjerätt, med särskilt fokus på frågor om vårdnad och umgänge med barn.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VI BESVARAR PÅ VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR

Advokatbyrån Sörmdal AB Cover

Det finns rådgivning att tillgå både genom advokat- och juristbyråer i Göteborg, samt inom den kommunala enheten som erbjuder råd och stöd kring familjerättsliga problem. Rådgivningen som erbjuds inom ramen för kommunens verksamhet är emellertid begränsad - för att driva ärendet vidare är det ofta behövligt att ta kontakt med en advokat.

Det är Göteborgs Tingsrätt som prövar tvister om vårdnad, umgänge med barn och övriga förhållanden på det familjerättsliga området. När exempelvis ett ärende om vårdnad ska prövas, så avgörs det genom muntlig förhandling eller muntliga förhandlingar i Göteborgs Tingsrätt.

Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Familjerättsliga tvister
Elina Linder Advokatbyrå logotyp
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.